Nordals Kegleklubs hjemmeside

Velkommen til Nordals kegleklub

Nordals Kegleklubs hjemmeside

Næstformand

Lillian Petersen Vestertoften 41

Bestyrelsen for Nordals kegleklub

Nordals kegleklubs logo

Formand

Pia Christensen

Mjelsvigvej 1

6430 Nordborg

Tlf: 20730049

Mail. pia.1@live.dk


Næstformand

Lillian Petersen

Sekretær Ingrid Rasmussen

Kasserer John Fransson

Bestyrelsesmedlem Eric Abrahamsen.

Supleant Allan Andersen

Formand

Pia Christensen

Mjelsvigvej 1

6430 Nordborg

Tlf: 20730049

Mail. pia.1@live.dk

John Fransson Kasserer. Tontoft 16 tlf. 27353328 mail. ijf@vip.cybercity.dk

Sekretær Ingrid Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Eric Abrahamsen

Birthe Christensen Koordinator for ældrekegler Skovhaven 16 tlf. 28730049. mail. p.b.c@mail.tele.dk