Nordals Kegleklubs hjemmeside

Velkommen til Nordals kegleklub

Bestyrelsen for Nordals kegleklub

Nordals kegleklubs logo

Formand

Pia Christensen

Mjelsvigvej 1

6430 Nordborg

Tlf: 20730049

Mail. pia.1@live.dk


Næstformand

Lillian Petersen

Sekretær Ingrid Rasmussen

Kasserer John Fransson

Bestyrelsesmedlem Eric Abrahamsen.

Suppleant Marie Matthiesen

Formand

Pia Christensen

Mjelsvigvej 1

6430 Nordborg

Tlf: 20730049

Mail. pia.1@live.dk

Næstformand

Lillian Petersen Vestertoften 41

John Fransson Kasserer. Tontoft 16 tlf. 27353328 mail. ijf@vip.cybercity.dk

Bestyrelsesmedlem

Eric Abrahamsen

Birthe Christensen

Koordinator for ældrekegler Skovhaven 16

tlf. 28730049. mail. p.b.c@mail.tele.dk

Koordinator for Intern kegleturnering 

Kaj Sørensen

Sekretær Ingrid Rasmussen