Nordals Kegleklubs hjemmeside

Velkommen til Nordals kegleklub

Nordals Kegleklubs hjemmeside

På Midtals kegleklubs hjemmeside kan man finde snitlisten for seniorkegler turneringen.