Nordals Kegleklubs hjemmeside

Velkommen til Nordals kegleklub

Nordals kegleklubs spilletider


Klubbens medlemmer må spille i alle klubbens booket tider dog er onsdag kl 16 - 17 forbeholdt special hold.

Tider hvor banerne er optaget i samarbejde med klubben noteres herunder.

Torsdag d. 14 sep kl. 18.30 - 20.00 E stop sted ( klub for udviklingshæmmede voksne)

Onsdag D. 20 sep. kl. 15 -16 og kl. 17.-18

Besøg fra IT firmaet Bit Peopel som afholder Teamdage.

Lørdag D. 23 sep. afholdes Idrætsdag for voksne udviklingshæmmede hvor klubben stiller med hjælpere til et hold formiddag og et hold eftermiddag.

Søndag d. 24 sep. kl 10.00. Intern kegling møde holdfordeling 

Onsdag D. 4. okt. Serie 1 har hjemmekamp kl. 9.00 - 16.00

Onsdag d. 25. okt. kl 11 - 12 kommer Aktiv fritid 

Torsdag d. 16. nov. E stop sted kl. 18.30 - 20.00 ( klub for Udviklingshæmmede voksne).

Lørdag d. 25 nov. kl 9.00 - 15 Serie 3 har hjemmekamp.